: som dagene går.. <-- -->

  16-01-2008

Men tenk om det ikke ER han likevel?

      Tastet ned klokken 23:38:52 og lagret under: 
  • Alt annet

Ingen lommer "Lommemannen" mener jeg altså? Alle er jo uskyldig til det motsatte er bevist - uansett... Er vi ikke det da? Eller er det bare fine ord?

Etter de siste dagers avsløringer kan en jo begynne å lure! Det eneste vi ikke har fått opplyst av politiet - og media - er mannens navn og foto. ( Selv om litt søking på nettet muligens ville avslørt begge deler? )
Vi har fått vite hvor han er fra, hvor han bor, alder, hvor mange barn han har, yrke, hvor han jobber ( bilde av arbeidsstedet ), hva slags bil han har ( bilde ), hvilke interesser han har (hatt). Naboene har stått frem i media - med bilder - arbeidskolleger har uttalt seg, tidligere bekjente... kort sagt, det aller meste i kretsen rundt han av avslørt og de som vet - forteller til de som ikke er helt sikre... som dermed kan fortelle det videre til de som ikke har noen den fjerneste anelse... Det skulle med andre ord ikke ta lang tid før vi vet "alt" om mannen.

Ble litt overrasket - og skremt - over at politiet kan gå inn i et hus og skaffe seg DNA av en person - uten at personen selv vet om - og gir tillatelse til det. Trodde faktisk ikke slikt var lov jeg... men nå har jeg aldri hatt noe grunn til å sette meg så godt inn i lovverket på området...

Mannen er altså identifisert av utrolig mange mennesker allerede, og det blir flere og flere for hver dag. Om ikke lenge "sprekker" en eller flere aviser, selv om myndighetene fremdeles skulle ønske noe annet. Saken kommer til å rulle og gå i alle kanaler - i lang tid, og etterforskningen vil gå sin gang...

Men tenk om...
Tenk om det nå skulle vise seg at "Lommemannen" slett ikke er "Lommemannen" likevel? Politiet er jo helt sikre, men tenk om...

DA - blir det ikke lett for han å gå på butikken og "kjøpe melk, brød og Dagbla' fra i går!"

  © 2004 - 2018 :www.hovlandsdal.com | Powered by MoB 
| Valid XHTML 1.0 Strict!